Zarządzenie nr 2/2022

ZARZĄDZENIE nr 2/2022

Dyrektora Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu

z dnia 7 stycznia 2022 r.


w sprawie zmian w  „Regulaminie sali kinowo-widowiskowej w Grójeckim Ośrodku Kultury w Grójcu”


Na podstawie art.17 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2019, poz.2020 z późn. zm.) oraz §17 statutu  Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu zarządzam, co następuje:

§ 1
Wprowadza się następujące zmiany w „Regulaminie sali kinowo-widowiskowej w Grójeckim Ośrodku Kultury w Grójcu”, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora Grójeckiego Ośrodka Kultury z dnia 14 października 2014 r. oraz zmiany w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora Grójeckiego Ośrodka Kultury z dnia 14 października 2014 r. określającego rodzaje i ceny biletów na seanse filmowe:

§ 2
Traci moc §6 Załącznika nr 1 „Regulaminu sali kinowo-widowiskowej w Grójeckim Ośrodku Kultury w Grójcu” o treści:
1. Podczas projekcji w systemie 3D, należy obowiązkowo nałożyć okulary zgodne z systemem Dolby Digital 3D.
2. Okulary są własnością Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu i zgodnie z wymaganymi parametrami do seansów w systemie 3D na sali kinowo-widowiskowej GOK.
3. Okulary 3D są wydawane klientom na seans filmu w technologii 3D i użyczone są wyłącznie na seans filmowy określony na bilecie.
4. Prosimy o nie dotykanie palcami szkieł w wypożyczonych okularach, niewycieranie szkieł w odzież, nie rozciąganie okularów, nie siadanie na nich itp. Gdyż może to doprowadzić do ich zniszczenia.
5. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problemy z odbiorem projekcji w systemie 3D. Grójecki Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności, za jakość odbioru takiej projekcji.
6. Grójecki Ośrodek Kultury, nie ponosi odpowiedzialności, jeśli WIDZ wykupi bilet na projekcję w systemie 3D i będzie korzystał z własnych okularów. Oznacza to, że WIDZ zrzeka się prawa do domagania się zwrotu poniesionych kosztów zakupu biletu powołując się, na jakość odbioru obrazu.
7. Bilet na seans filmowy w technologii 3D uprawnia do otrzymania przy wejściu na salę okularów 3D. Za otrzymane okulary klient ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku ich zniszczenia lub zagubienia. Klient jest zobowiązany do zwrócenia okularów pracownikowi kina po zakończeniu projekcji filmowej.
8. Zabrania się wynoszenia udostępnionych okularów 3D poza salę kinową, w której odbywa się seans filmowy w technologii 3D.”

§ 3
Treść §1 załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora Grójeckiego Ośrodka Kultury z dnia 14 października 2014 r.  otrzymuje następujące brzmienie:

1. Na projekcje filmów obowiązują następujące ceny biletów:
a) bilet normalny – 20 zł;
b) bilet ulgowy – 17 zł;
c) bilet grupowy (szkolny) – 15 zł;
d) bilet rodzinny – 15 zł/os.
e) bilet na Kartę Dużej Rodziny – 15 zł;
f) bilet na legitymację Honorowego Dawcy Krwi – 15 zł;
g) bilet na legitymację osoby z niepełnosprawnością – 15 zł;
h) bilet na seanse Dyskusyjnego Klubu Filmowego – 16 zł;

2. Ceny biletów na projekcje filmów mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu.

§ 4
Treść §2 załącznika nr 2  do Zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora Grójeckiego Ośrodka Kultury z dnia 14 października 2014 r. otrzymuje następujące brzmienie:
1. Bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się, które nie ukończyły 26 roku życia, rencistom i emerytom po okazaniu dokumentu uprawniającego do ulgi.
2. Dzieci do lat 3 uczestniczą w seansach kinowych bezpłatnie.
3. Opiekunowie dzieci do lat 3 zobowiązani są do zakupu biletów na zasadach ogólnych.

§ 5
Treść §3  załącznika nr 2  do Zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora Grójeckiego Ośrodka Kultury z dnia 14 października 2014 r. otrzymuje następujące brzmienie:
Bilety zbiorowe (grupowe) są sprzedawane dla grup powyżej 20 osób.

§ 6
Traci moc  §4  załącznika nr 2  do Zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora Grójeckiego Ośrodka Kultury z dnia 14 października 2014 r. o treści:
„Karnety na seanse kinowe
1. Dostępne są karnety o następujących nominałach a. Karnet 2D w cenie 70 zł - uprawnia do 5 wejść na seans filmowy w technologii 2D b. Karnet 3D w cenie 90 zł - uprawnia do 5 wejść na seans filmowy w technologii 3D 2. Karnet ważny jest 90 dni od daty aktywacji (pierwszego użycia). 3. Karnet można wykorzystać tylko 1 RAZ DZIENNIE (1 wejście). 4. Karnet obowiązuje na wszystkie seanse filmowe, z zastrzeżeniem tych, na które dystrybutor filmu nie wyraził zgody. 5. Sprzedaż karnetów prowadzi kasa Kina GOK.”

§ 7
Treść §5  załącznika nr 2  do Zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora Grójeckiego Ośrodka Kultury z dnia 14 października 2014 r. otrzymuje następujące brzmienie:
1.    Bilet rodzinny obowiązuje jedynie na seansach familijnych (dla dzieci >12. roku życia). Na pozostałe seanse (z oznaczeniem 12+), obowiązują pozostałe pozycje biletowe.
2.    Bilet rodzinny przysługuje grupie:
a.    2 osoby dorosłe i 1 dziecko
b.    2 dzieci oraz 1 osoba dorosła
3.    W przypadku, gdy w danej grupie znajduje się więcej uczestników, pozostałe bilety należy nabyć według normalnych stawek, lub wykorzystać do zniżki Kartę Dużej Rodziny.
4.    Bilet rodzinny można nabyć zarówno w Kasie Kina GOK, przez Internet, jak również przez biletomat.

§ 8
Traci moc §6  załącznika nr 2  do Zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora Grójeckiego Ośrodka Kultury z dnia 14 października 2014 r. o treści:
„VOUCHERY GRUPOWE – vouchery o określonym nominale ważne są do 31 grudnia. Voucher uprawnia do odbioru w kasie kina biletu o tym samym nominale. Ceny voucherów i ich odpowiedniki w filmach: - 19 zł seans w technologii 3D - 15 zł seans w technologii 2D”

§9
Traci moc §7  załącznika nr 2  do Zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora Grójeckiego Ośrodka Kultury z dnia 14 października 2014 r. o treści: „Grójecki Ośrodek Kultury honoruje Kartę Dużej Rodziny zgodnie z przepisami
Bilety dla Dużej Rodziny w następujących nominałach:
- Na filmy 2D w cenie 13 zł
- Na filmy 3D w cenie 16 zł ”

§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

(0 głosów)