ZARZĄDZENIE NR 2/2015

ZARZĄDZENIE NR 2/2015
Dyrektora
Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu
z dnia 10 maja 2015 r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 6/2014 r. z dnia 14 października 2014 r.


Na podstawie § 17 Statutu Grójeckiego Ośrodka kultury w Grójcu zarządza się, co następuje:

§ 1
Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 6/2014 r. w § 5 pkt 1 b zmienia się treść i otrzymuje brzmienie:
b. Na filmy 3 D w cenie 55 zł

§ 2
W § 6 zmienia się wartość ceny zakupu Voucherów.
1. Ceny Voucherów i ich odpowiedniki w filmach:
- 12 zł seans w technologii 2D
- 19 zł seans w technologii 3D
oraz dodaje się punkt 2 i 3 do § 6 o treści:
2. Istnieje możliwość dopłaty w wysokości 7 zł do Vouchera 2D, aby wykorzystać go w technologii 3D
3. Vouchery grupowe można nabyć od 50 szt.

§ 3
Do zarządzenia dodaje się, § 8 który otrzymuje brzmienie:
1. Wprowadza się punkty promocyjne do sprzedawanych biletów na projekcje filmowe w kinie GOK:
a. w technologii 2D: bilet ulgowy 5 punktów, bilet normalny 10 punktów, bilet rodzinny 20 punktów
b. w technologii 3D: bilet ulgowy 5 punktów, bilet normalny 10 punktów, bilet rodzinny 20 punktów
2. Punkty są nadrukowane na każdym wymienionym w punkcie 1 bilecie.
3.Zebrane bilety o wartości 100 punktów promocyjnych upoważniają do wymiany ich na:
a. otrzymanie bezpłatnego 1 biletu na wybrany seans filmowy w kasie kina
b. otrzymanie bezpłatnie 2 porcji popcornu w sklepiku GOK

§ 4
Do Zarządzenia dodaje się, § 9 który otrzymuje brzmienie:
W kinie GOK wprowadza się promocję „2+1” polegającą na:
- zakupie 2 dowolnych biletów na różne seanse filmowe w danym weekendzie, które upoważniają do otrzymanie 1 darmowego biletu jednoosobowego na trzeci tytuł filmu wyświetlanego w tym samym weekendzie

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2015 r.

(0 głosów)