Komunikat

REGULAMIN KINA GOK, DZIAŁANIA KWARANTANNY 

W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 W POLSCE

 

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego:

 1. Widzowie muszą zachować stosowną odległość od siebie, dlatego udostępniono do sprzedaży ograniczoną liczbę miejsc siedzących : 63. Widzowie są zobowiązani do siadania w wyznaczonych miejscach, pod rygorem wstrzymania seansu.
 2. Obostrzenie nie dotyczy:
 3. Widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
 4. widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 5. osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 6. Korzystający z Kina GOK podczas przybywania na terenie obiektu, w holu, na sali widowiskowej, w łazienkach, muszą mieć zakryte nos oraz usta (obowiązuje noszenie maseczek).
 7. Zakazuje się spożywania jedzenia oraz napojów na terenie GOK.
 8. Ograniczono ilość pokazów filmowych do dwóch dziennie podczas weekendów (piątek – niedziela w godz. 14:00 i 18:00), po których sala jest wietrzona i dezynfekowana. Dezynfekcja trwa ok 90 minut i przez ten czas budynek jest niedostępny.
 9. Podczas sprzedaży biletów w Kasie Kina GOK, należy zachować odstęp w odległości 2 metrów. Przy okienku kasy może przebywać tylko jedna osoba.
 10. Preferowana jest sprzedaż internetowa, w okienku Kasy GOK odbywa się sprzedaż biletów zniżkowych – na Kartę Dużej Rodziny, Honorowego Dawcy Krwi, vouchery. Uwaga: Budynek GOK nadal pozostaje zamknięty, także kasa będzie otwierana tylko w godzinach 13:00 – 14:00 i 17:00 – 18:00!
 11. Przed wejściem na teren Kina GOK każdy uczestnik musi poddać się dezynfekcji rąk oraz mierzeniu temperatury. W razie przekroczenia 37 stopni C obsługa może nie wpuścić uczestnika do Kina.
 12. Wyjście z Kina po seansie odbywa się od strony parku miejskiego, widzowie zobowiązani są wychodzić pojedynczo, jednym rzędem po kolei (rzędy I – IX wychodzą wyjściem tuż przed sceną GOK, rzędy X – XVIII wyjściem środkowym).
 13. Zużyte środki ochrony osobistej (maseczki oraz rękawiczki) należy po seansie wyrzucić do odpowiedni oznaczonego pojemnika.

 

 

Ostatnio zmieniany wtorek, 16 czerwiec 2020 11:03
(4 głosów)